Welkom bij DigiAlternative

Klaar met alleen maar bezig zijn met brandjes blussen? Begin met het echt doen van innovatie!

data analytics CO2 CO2meten

Even contact opnemen met DigiAlternative, en de eerste stap is al gezet.


CONTACTdata analytics

HOE KUNNEN WIJ JE HELPEN?

Veel ondernemingen willen innoveren en begrijpen de noodzaak om te innoveren. Alleen de dagelijks “brandjes” moeten toch geblust worden met als  gevolg dat de innovatie stappen niet gezet worden.

Incrementele innovatie is nog wel haalbaar (kleine stapjes vooruit), maar de grotere innovatie stappen vooruit  worden niet gemaakt.

DigiAlternative helpt bedrijven deze stappen te maken.

Als Uncertain Future Officer (UFO) houden we trends en technologische ontwikkelingen in de gaten en kunnen we voorspellingen doen hoe deze ontwikkelingen zouden kunnen gaan uitpakken voor uw bedrijf.

We adviseren over technologische mogelijkheden, maken kleine experimentele prototypes, schetsen een mogelijke toekomst, doen de data-analytics binnen de onderneming en helpen met de eerste technische implementatie op kleine schaal.

Dit geeft zekerheid over de haalbaarheid, inzicht in het potentieel voor de onderneming en inzicht in de verwachte kosten en baten.

Innovatie helpt bedrijven naar voren, maakt bedrijven slimmer, helpt om problemen op te lossen.

ONZE FOCUS

Onze focus is erop gericht om door middel van experimenten bedrijven de mogelijkheid te geven om kennis te maken met nieuwe technologische oplossingen. Zo’n experiment helpt om vragen te beantwoorden als: 

  • Voldoet de innovatie aan de verwachtingen die de hedendaagse maatschappij heeft van mijn bedrijf?
  • Doet de technologie wat het zou moeten doen?
  • Past de gekozen oplossing bij ons bedrijf?
  • Is de gekozen oplossing schaalbaar en financieel aantrekkelijk?

Wie zijn wij?

DigiAlternative is ontstaan uit een Technologische Innovatie afdeling vanuit de luchtvaart. Hier is veel ervaring opgedaan in nieuwe technologieën, operationele processen en hoe data centraal stellen helpt bij het optimaliseren van processen.

Door op kleine schaal een bedrijf te adviseren, experimenteren, implementeren en data te laten consumeren laat DigiAlternative zien dat een experimentele oplossing waarde en inzicht geeft. Dat is de eerste stap, daarna groeit DigiAlternative mee tot grotere business implementaties.

Laat het experiment antwoord geven op vragen die nog niet gesteld zijn…

Waarom DigiAlternative

  • Meer dan 20 jaar ervaring in technologische innovaties
  • Praktische ervaring door echte cases op verschillende locaties te implementeren
  • Breed portfolio aan oplossingen
  • End 2 End aanpak, van idee, concept tot implementatie en ondersteuning
  • Klein team, persoonlijke benadering
  • Dwars denkers


MEER INFORMATIE

stap voor stap

1.

Maak vandaag nog de eerste stap, door contact op te nemen met DigiAlternative.

2.

Begin snel en simpel, doe ervaring op en ontdek de waarde door het doen van een eerste kleinschalig experiment op basis van een technologie.

3.

Groei daarna stap voor stap door, totdat Innovatie denken in de DNA van de  organisatie is doorgedrongen.

Door technieken als data-analytics, data-visualisatie, AI en Internet of Things te combineren kunnen snel experimenten gemaakt en de resultaten gepresenteerd worden.

DigiAlternative voor Horizon 2 Innovaties

DigiAlternative heeft de kennis en ervaring om bedrijven te helpen met Horizon 2 type innovaties. Dat wil zeggen, innovaties die nieuw zijn voor het bedrijf en/ of voor de klanten.

Horizon 1 type innovaties kenmerken zich als incrementele innovaties (elke dag een beetje beter). In grote lijnen blijft het bedrijf werken op dezelfde wijze.

Horizon 2 type innovaties kenmerken zich als “De dingen anders doen”, door toepassing van technologieën die nieuw zijn voor uw bedrijf of bedrijfstak kunnen er bijvoorbeeld nieuwe proces invullingen ontstaan, kan er sneller en goedkoper geopereerd worden.

Horizon 3 type innovaties kenmerken zich als “Andere dingen doen” en veranderen het complete business model van het bedrijf.

Wat maakt ons bijzonder

Wij zijn meer doeners dan praters. 
Dus verwacht bij ons geen mooie powerpoints, maar werkende oplossingen.
We hanteren het principe dat je het meeste leert door het gewoon te doen. Zeker met Innovatie geldt dat starten beter werkt dan er alleen maar over te praten.c


c


c

Meer weten?

DigiAlternative helpt bedrijven te starten met Technologische Innovatie

En het begint allemaal door het maken van het eerste contact: contact@digialternative.com


CONTACT